Saturday, April 17, 2010

ให้การสนับสนุนสถานที่

หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดปราการ ให้การสนับสนุนในการใช้สถานที่ พร้อมมาให้กำล้งใจ เจ้าหน้าที่รับสมัคร และต้อนรับอุบาสิกาแก้วที่กำลังเดินทางมาลงทะเบียน

No comments: