Friday, April 30, 2010

ความประทับใจที่ได้มาบวช อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500000 คน

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รัตติกาล คชรินทร์


ก่อนอบรม เป็นคนที่ไม่ชอบเข้าวัด ชอบเที่ยวสนุกสนานไปวันๆ กับเพื่อนๆ ธรรมะไม่เคยได้ฟัง ไม่เคยรู้

เกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนามาก่อน นิสัย ก้าวร้าวกับ พ่อแม่ นอนตื่นสาย

หลังจากที่ได้มาอบรมแล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีนิสัยดีขึ้น

กับพ่อแม่ ก็ไม่ก้าวร้าว ใจเย็น มีความคิดมากขึ้น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

ท่านบอกแนะนำอะไร ไม่เถียง เหมือนแต่ก่อน

รู้สึกสบายใจ ที่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ พ่อแม่ดี ใจที่ลูก เปลี่ยน เป็นคนใหม่ บอกง่าย สอนง่ายกว่าเดิม

ผลการนั่งสมาธิ

ไม่เคย นั่งสมาธิ ไม่เคยฟังธรรมะ มาก่อน ใจร้อน

แต่ตอน นี้ นั่งสมาธิ แล้วรู้สึกสบายใจ สงบ

ได้สัมผัสกับผลการนั่งสมาธิ คือ เห็นแสงสว่างไปทั้งตัว รู้สึกถึง อาการตัวเบา คล้ายตัวเองจะลอยได้

ตอนแรกรู้สึกเมื่อยมาก ผ่านไป ประมาณ 2-3 วัน ก็หายเมื่อย สบายๆ

ความตั้งใจ หลังจากที่ได้เข้ามารับการอบรม

ตั้งใจว่าจะต้อง สวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนนอนทุกวัน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

ไม่ก้าวร้าว กับพ่อแม่ ตั้งใจทำตามความปรารถนา ของพ่อแม่ ให้ได้ เช่น อยากให้เรียนจบ ปริญญาโท

อนาคต จะช่วยงานพระศาสนาเต็มที่
 

No comments: